Chính sách bảo mật

Dưới đây là một số Chính sách bảo mật của PC Tricks

Thu thập thông tin:

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin của bạn khi bạn đăng ký trên trang web hoặc điền vào một biểu mẫu. Các thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ nhà, quốc gia, tỉnh/thành phố, ngày tháng năm sinh, giới tính và sở thích cá nhân.

Sử dụng thông tin:

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để liên hệ, cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, và nâng cao trải nghiệm của bạn trên trang web. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để phân tích và cải thiện trang web của chúng tôi.

Bảo mật thông tin:

Chúng tôi sẽ bảo mật thông tin của bạn và không chia sẻ hoặc bán thông tin đó cho bên thứ ba ngoại trừ trường hợp pháp luật yêu cầu hoặc khi chúng tôi cần phải làm như vậy để bảo vệ quyền lợi và tài sản của chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ áp dụng các biện pháp an ninh và phòng chống mất mát, lạm dụng hoặc truy cập trái phép đến thông tin của bạn.

Cookie:

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của người dùng trên trang web của chúng tôi. Cookie là các tệp văn bản được lưu trữ trên ổ đĩa của bạn để giúp trang web nhận ra trình duyệt của bạn và cung cấp các tính năng và chức năng của trang web. Người dùng có thể từ chối cookie bằng cách điều chỉnh các thiết lập trình duyệt của họ.

Thay đổi chính sách:

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách này bất cứ lúc nào và sẽ thông báo cho người dùng qua email hoặc trên trang web của chúng tôi.

Liên hệ:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​nào về chính sách và bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: [email protected]